Present Simple czy Present Continuous

Wiele trudności sprawia Polakom poprawne rozróżnienie czasów teraźniejszego prostego i teraźniejszego ciągłego. Poniżej przedstawione są podstawowe różnice między konstrukcją progresywną (ciągłą) a prostą. UWAGA - przewiń kursorem na dół, by zobaczyć tabelkę.


Czas teraźniejszy prostyCzas teraźniejszy ciągłyCzynność ma charakter ogólny, mowa jest o długotrwałym procesie, niekoniecznie
mającym miejsce w danym momencie.


(1) What do you do?


Czym się zajmujesz (w życiu, tzn. jaki jest twój zawód)?


(2) I work for the best management school
in Poland.


Pracuję dla najlepszej szkoły zarządzania w Polsce.Czynność trwa w danym momencie.


(3) What are you doing?


Co ty (teraz) robisz?


(4) I’m working on a project for the best
management school in Poland.


(Właśnie) pracuję nad projektem dla najlepszej szkoły zarządzania
w Polsce.W zdaniu (1) osoba pytająca chce się dowiedzieć, co rozmówca
robi w życiu, jaki jest jego zawód. By spytać o to, co rozmówca robi w konkretnym
momencie, należałoby wypowiedzieć zdanie (3). Podobnie odpowiedź (2) oznacza,
że jej autor jest zatrudniony na najlepszej szkole zarządzania, choć w danym
momencie może wcale nie zajmować się pracą dla niej (tylko np. czytać gazetę
lub jeść obiad). Wypowiedź (4) wskazuje natomiast, że jej autor właśnie
w tym momencie pracuje nad projektem – jest to czynność, w trakcie wykonywania
której skierowano do niego pytanie (3).Czynność jest powtarzalna, trwa długo, ma charakter prawidłowości.


(5) I work at weekends.


/Pracuję w weekendy.Czynność jest powtarzalna, ale ma charakter tymczasowy.


(6) I’m working weekends this summer.


Tego lata pracuję w weekendy.Zdanie (5) odnosi się do pewnej prawidłowości, jest konstatacją faktu.
Zdanie (6) także odnosi się do czegoś powtarzalnego, ale jedynie w pewnych
ramach czasowych. Warto zauważyć, że autor wypowiedzi (6) może mieć na myśli
np. przytłaczającą większość weekendów, ale niekoniecznie wszystkie. Bez
dodatkowej informacji (“this summer/”) można by
przypuszczać, że autor zdania (6) przedstawia subiektywny opis sytuacji,
która go irytuje.Czynność jest relacjonowana, ma charakter bieżący, przedstawiona jest w
stylu formalnym. Podkreśla się, że jest ona skończoną całością.


(7a) I check the temperature.


/Sprawdzam temperaturę.Czynność jest relacjonowana, przedstawiona w stylu neutralnym. Nacisk kładzie
się na proces, trwanie czynności.


(7b) I’m checking the temperature.


/Sprawdzam temperaturę.W zdaniu (7a) osoba mówiąca relacjonuje, przedstawia swoje bieżące czynności.
Czyni to bezosobowo, podkreśla następowanie ich po sobie. Natomiast w zdaniu
(7b) autor akcentuje trwanie danego procesu, jego niezakończony charakter.Plany dotyczą częściej dalekiej przyszłości lub podróży.


(8) I arrive in Warsaw
on Monday.


W poniedziałek przyjadę do Warszawy.Plany dotyczą bliskiej przyszłości lub dalszej, lecz ściśle zaplanowanej.


(9) I’m meeting Joanna tomorrow.


Jutro spotkam się z Joanną.Konstrukcji takiej jak w zdaniu (8) szczególnie często używa się do opisu
planów podróży. Natomiast konstrukcja (9) służy po prostu do przedstawiania
planów na najbliższą przyszłość.


Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czas Present Simple czy Present Continuous
Loading ...